2023-yapilandirma-web

7440 Sayılı Kanun Kapsamında Borçlarınızı Yapılandırma Fırsatını Kaçırmayın

By

Değerli Üyemiz,

12 Mart 2023 tarih ve 32130 sayılı Resmi Gazete’de  7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmıştır.

Yapılandırma kapsamında; Üyelerimizin Odamıza 31 Aralık 2022 tarihine kadar olan borçlarını yapılandırmaları halinde faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. Bununla birlikte yapılandırma kapsamında olan ve Kanunun yayımı tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olan borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların da tahsilinden vazgeçilir.
Kanun kapsamındaki borçlar için yapılandırmaya başvuranların, borç taksitlerinin birincisini Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar (30/06/2023), kalanını ise aylık dönemler hâlinde ve azami toplam dokuz eşit taksitte (son taksit tarihi 28.02.2024) ödemesi gerekmektedir. Azami dokuz taksite kadar olan yapılandırma hakkının ne şekilde kullanılacağını üye dilekçe ile başvurusunda belli edecektir. Üye tarafından belirlenecek olan taksit adedi, ödenecek toplam borç tutarını değiştirmeyecektir. Üyeler, toplam anapara borç tutarını yukarıda belirtilen taksit sürelerini geçmemek üzere kredi kartı ile de taksitlendirebileceklerdir.

SON BAŞVURU TARİHİ 31 MAYIS 2023

Üyeler, en geç Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar (31/05/2023) başvuruda bulunacaklardır. Başvuru Odamıza gelerek dilekçe ile yapılabileceği gibi, 01/04/2023 tarihinden itibaren”https://ebelge.tobb.org.tr” adresinden veya E-devlet kapısı (https://www.turkiye.gov.tr) üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği-Kimlik Doğrulama Hizmetleri-TOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi linki kullanılarak yapılabilecektir.


Başvurularda, yapılandırma kapsamında kaç taksit talep edildiğinin belirtilmesi gerekmektedir.


Bu fıkra kapsamında ödenmesi gereken ilk taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da bir takvim yılında birden
fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya süresinde ödenmeyen ya da eksik ödenen herhangi bir taksitin vade
sonuna kadar ödenmemesi halinde yapılandırma bozulacaktır. Bu durumda, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar mevzuat hükümlerine göre tahsil edilecektir.

VERGİ MÜKELLEFİYETİ SİLİNEN ÜYELER

Vergi mükellefiyeti sona erdiği hâlde oda/borsa kayıtları devam eden üyelerin, vergi mükellefiyetinin sona
erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları için de yukarıda belirtilen çerçevede yapılandırma başvurusunda
bulunulması mümkündür. Öte yandan vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra, Kanunun yayımlandığı
tarihe kadar olan (12.03.2023) ve tahakkuk etmiş aidat borçlarının asılları ile birlikte fer’i borçlarının
tamamının tahsilinden vazgeçilir.

YAPILANDIRMA BAŞVURUSUNDA KULLANILACAK ÖRNEK DİLEKÇE İÇİN TIKLAYINIZ.

ONLİNE YAPILANDIRMA BAŞVURU KILAVUZUNU OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

2023-yapilandirma-web

İlgili Diğer Haberler