yapilandirma

Aidat Borçlarına Yapılandırma Fırsatı

By

Sayın Üyemiz;

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17.11.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kanun’da yapılan düzenlemeye göre yapılandırmadan yararlanma şekilleri ve son yapılandırma tarihi aşağıdaki gibidir:

  • 31/8/2020 tarihi (bu tarih dahil) itibarıyla ödenmesi gerektiği halde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan; üyelerimizin Odamız’ a olan aidat borç asılları, Kanun kapsamında yapılandırmaya tabi tutulabilecektir.
  • Vergi mükellefiyeti sona erdiği halde Oda kayıtları devam eden üyelerin, vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları için de yukarıda belirtilen çerçevede yapılandırma başvurusunda bulunulması mümkündür.
  • Vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra, Kanunun yayımlandığı tarihe kadar olan (17/11/2020) ve tahakkuk etmiş aidat borçlarının asılları ile birlikte fer’i borçlarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.
  • Yapılandırma kapsamındaki borç asıllarına ait; faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.
  • Üyelerimiz Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar (31/01/2021) başvuruda bulunabileceklerdir.
  • Kanun kapsamındaki borçlar için yapılandırmaya başvuranların, borç taksitlerinin birincisini Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar (28/02/2021), kalanını ise aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte (son taksit tarihi Temmuz 2021) ödemesi gerekmektedir.
  • Azami altı taksite kadar olan yapılandırma hakkının ne şekilde kullanılacağını üye başvurusunda belli edecektir. Üyelerimiz tarafından belirlenecek olan taksit adedi, ödenecek toplam borç tutarını değiştirmeyecektir.
  • Üyelerimiz toplam anapara borç tutarını yukarıda belirtilen taksit sürelerini geçmemek üzere kredi kartı ile de taksitlendirebileceklerdir.
  • Başvuru fiziksel olarak yapılabileceği gibi, 1/12/2020 tarihinden itibaren “https://ebelge.tobb.org.tr” adresinden veya E-devlet kapısı (https://www.turkiye.gov.tr) üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği-Kimlik Doğrulama Hizmetleri-TOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi linki kullanılarak yapılabilecektir. Başvurularda, yapılandırma kapsamında kaç taksit talep edildiğinin belirtilmesi gerekmektedir.

BAŞVURU DİLEKÇESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

İlgili Diğer Haberler