Üye İlişkileri Yönetimi Politikamız

 • Bolvadin TSO üyelerinin, odamızın varlık sebebi olduğu bilinciyle hareket etmekte ve üye ilişkilerini yönetmeyi bu temel prensip üzerine yerleştirmektedir.
 • Bu bilinçle;
 • Oda üyeleri doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve kolay bir şekilde istedikleri bilgilere her an ulaştırabilmektedir. Tüm iletişim kanallarımız üyelerimize açıktır.
 • Odamız üye bilgilerinin korunması, ürettiği bilgilerinin doğruluğu, kaynakların etkin şekilde kullanılması açısından güvenilir kimliğe sahiptir.
 • Odamız, üyelerinin herhangi bir konu hakkında başvurdukları şikayet, talep ve soruları oda tarafından ön yargısız ve adil bir şekilde değerlendirileceğini taahhüt etmektedir.
 • Oda üyeye verdiği hizmetlerin kalitesini artırmayı temel ilke haline getirmiştir. Akreditasyon sistemini oluşturmakta ve sürekliliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam etmektedir.
 • Odamız personelinin tamamı çalışmalarında mevzuata uygun görevlerinin farkında olarak hareket etmektedir. Organ üyelerinin eğitimleri için çalışmalar hazırlamaktadır.
 • Üyelerinden, organ üyelerinden ve diğer kanallardan gelen Odaya ve bölgemize ait sorunları çözerken; çözüm odaklı, hızlı, üretken bir şekilde uygulanabilir çözüm önerileri üretir ve uygulamaya koyar.
 • Odanın kuruluşundan bugüne üye verilerin korunması son derece önemlidir. Bu nedenle kişisel veriler her zaman gizli tutulmaktadır. Üyelerimizle ilgili kişisel iletişim bilgilerinin talep edilmesi halinde söz konusu talep yazılı olarak veya elektronik posta yoluyla yapılması halinde dikkate alınacak, akabinde ilgili üyenin yazılı olarak veya elektronik posta yada whatsapp mesajlaşması ile onayının alınması ile talep edene istenilen bilgi verilebilecektir. Ancak söz konusu bilginin verilmesini istememesi halinde talep eden kişiye “üyenin talebi üzerine istenilen bilginin verilemeyeceği” bilgisi ulaştırılacaktır.
 • Oda üyeye ait sicil ve tescil bilgilerini, mali bilgileri, istatistiki bilgileri ve sisteme ait diğer bilgileri daima güncel halde tutar.
 • Oda idari kadrodaki yöneticiler ile çalışan personel iş ahlakına uygun, dürüst ve etik kurullar çerçevesinde çalışır.
 • Oda teknolojik yeniliklere ve yeni yönetim sistemlerine uygun olarak, çalışanları ve üyelerini devamlı eğitim vererek adaptasyon çalışmaları yapar.

Diğer Odalardan farklı iyi uygulamalarını artırmayı ilke edinmiştir.