İş Makinesi Tescil İşlemleri

İŞ MAKİNESİNİN TANIM VE KAPSAMI NEDİR?

İş makineleri, yol inşaatı ile, tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçlardır.

İŞ MAKİNESİNİ TESCİLE YETKİLİ KURULUŞLAR HANGİLERİDİR?

1.Kamu kuruluşlarına ait olanlar ilgili kuruluşlarca (kamu kurumunun kendisi tarafından),

2.Özel ve tüzel kişilere ait olanlardan;

 1. a) Tarım kesiminde kullanılanlar ziraat odalarınca,
 2. b) Tarım kesiminde kullanılanların dışında kalan ve sanayi, bayındırlık ve diğer

kesimlerde kullanılanlar Ticaret ve Sanayi odalarınca (Odaların ayrı olduğu yerlerde üyesi olunan Ticaret Odası veya Sanayi Odası tarafından) tescilleri yapılır.

İŞ MAKİNESİNİN TESCİLİ NEDEN ZORUNLUDUR?

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 28. maddesi uyarınca, bütün motorlu araçlar ile ilgili Yönetmelik’ te tescili zorunlu kılınan motorsuz araçların sahipleri araçlarını, yetkili kuruluşa tescil ettirmek ve tescil belgesi almak mecburiyetindedirler.

İŞ MAKİNESİNİN SATIŞ VE DEVİRLERİ NASIL YAPILIR?

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 36. maddesi uyarınca araçların satış ve devirlerinin noter aracılığıyla yapılması zorunludur. Bunun dışında yapılan her türlü satış ve devirler geçersizdir.

Tescilli araçları noter senedi ile satın veya devir alanlar, ilgili tescil kuruluşuna müracaat ederek, bu araçlarını tescil ettirmek ve adlarına tescil belgesi almak zorundadırlar.

İŞ MAKİNESİ TESCİL BELGESİ DÜZENLEME EVRAKLARI HANGİLERİDİR?

Tescil belgesi düzenletmek üzere müracaatta bulunan firma veya şahısların müracaat sırasında ibraz etmeleri gereken evraklar:

A) İlk defa tescili yapılacak araçlar için;

 • -Odamıza hitaben yazılmış ve iş makinesinin  tescilini talep eden bir dilekçe,
 • -Fatura (Asıl ve fotokopi),
 • -Sıfır araçlar için (iş makinesi yerli üretim ise geçerli bir Yerli Malı Belgesi, araç ithal edilmiş ise faturaya ek olarak gümrük giriş beyannamesi ve gümrük vergisinin ödendiğine dair makbuz,
 • -Araç sahibine ait ikametgah Belgesi (Şahıslar için),
 • -Araç sahibine ait nüfus cüzdan fotokopisi (Şahıslar için),
 • -Yerli araç ise kapasite raporu,
 • -Vekaletname ( Gerçek veya tüzel kişi kendi işlerini takip etmeyecekse),
 • Teknik belge (Makine Mühendisleri Odası’na kayıtlı bir makine mühendisi tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış olacak ve aşağıdaki bilgileri içerecektir),
 1. Aracın cinsi
 2. Markası
 3. Modeli
 4. Tipi
 5. Net ağırlığı (kg)
 6. Şasi numarası
 7. Motor numarası
 8. Motor gücü (bg)
 9. Yakıt cinsi (dizel/benzin/diğer)
 10. Mekanik-Hidrolik-Pnömatik-Halatlı
 11. Verim kapasitesi (ton/saat, kg/saat, kw/saat, psi)
 12. Uzunluk (cm)
 13. Yükseklik (cm)
 14. Genişlik (cm)
 15. Tekerlek adedi,
 16. Lastik tekerlekli veya paletli
 17. Lastik Adedi veya Palet Ebadı
 18. Ekipmanları
 19. Takribi Değeri (TL)
 20. Diğer Özellikleri

SAHİBİNİN ADI ve SOYADI

MAKİNE MÜHENDİSİNİN ADI -SOYADI

KAŞE-İMZA

 • Varsa resim, broşür, şekil çizim gibi iş makinesine ait fikir verici ek dokümanlar,
 • Ücret Odamıza peşinen ödenir

B) 2. El araçlar için;

 • Odamıza hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescilini talep eden bir dilekçe,
 • Noter satış sözleşmesi aslı,
 • Noter  tarafından iptal edilen satıcı firmaya ait İş Makinası Tescil Belgesi,
 • Varsa Sefer Görev Emri Pusulası aslı
 • Araç sahibine ait ikametgah belgesi (Şahıslar için),
 • Araç sahibine ait nüfus cüzdan fotokopisi (Şahıslar için),
 • Vekaletname ( Gerçek veya tüzel kişi kendi işlerini takip etmeyecekse),
 • Ücret Odamıza peşinen ödenir.

Yukarıda anılan belgelerin ibraz edilememesi durumunda  mahkemeden alınacak sahiplik belgesi.

(Yukarıda belirtilen sahiplik belgelerinin aslı veya noter tasdikli sureti ibraz edilecektir)

C) Veraset ilamı.

 • Odamıza hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescilini talep eden bir dilekçe,
 • Veraset ilamı aslı,
 • Araç sahibine ait ikametgah belgesi (Şahıslar için),
 • Araç sahibine ait nüfus cüzdan fotokopisi (Şahıslar için),
 • Vekaletname ( Gerçek veya tüzel kişi kendi işlerini takip etmeyecekse),
 • Ücret Odamıza peşinen ödenir.

D) Rehin Şerhi

D.1. Rehin Şerhi İşlenmesi
 • Odamıza hitaben yazılmış ve iş makinesine Rehin şerhi işlenmesini talep eden bir dilekçe,
 • Rehin Sözleşmesi aslı,
 • Tescil Belgesi ,
 • Her iki tarafa ait imza sirküleri fotokopisi (Rehin veren ve alan taraflara ait olacaktır),
 • Araç sahibine ait Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Şahıslar için),
 • Vekaletname ( Gerçek veya tüzel kişi kendi işlerini takip etmeyecekse),
 • Rehin şerhi işleme ve Tescil işlemi birlikte olacak ise Oda harcı Odamıza peşinen yatırılır.
D.2.Rehin Şerhi Kaldırma.
 • Odamıza hitaben yazılmış ve iş makinesine işlenmiş Rehin şerhinin kaldırılmasını talep eden bir dilekçe,
 • Rehin alan taraftan Noterden onaylı rehin kaldırma yazısı,
 • İş Makinesi Tescil Belgesi,
 • Araç sahibine ait nüfus cüzdan fotokopisi (Şahıslar için),

E) Zayi İşlemi.

 • Odamıza hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescil belgesinin zayi olarak yenilenmesini talep eden bir dilekçe,
 • Gazete İlanı aslı.(Herhangi bir gazeteye araç plaka No.su ve kaybedilen Tescil Belgesinin kart seri No,araç sahibini firma unvanı  ile kayıp ilanı verilir.),
 • Çalınan İş Makinesi Tescil Belgeleri için karakoldan alınan tutanak,
 • Araç sahibine ait nüfus cüzdan fotokopisi (Şahıslar için),
 • Vekaletname ( Gerçek veya tüzel kişi kendi işlerini takip etmeyecekse)
 • Ücret Odamıza peşinen yatırılır.

F)Tescil Belgesi Yenileme

 • Odamıza hitaben yazılmış ve iş makinesi tescil belgesinin  yenilenmesini talep eden bir dilekçe (Eski tescil belgesinin kusuru belirtilecek),
 • Eski iş makinesi tescil belgesi ,
 • Araç sahibine ait nüfus cüzdan fotokopisi (Şahıslar için),
 • Vekaletname ( Gerçek veya tüzel kişi kendi işlerini takip etmeyecekse)
 • Ücret Odamıza peşinen yatırılır.

G) Unvan Değişikliği

 • Odamıza hitaben yazılmış ve iş makinesi tescil belgesinin, firmanın yeni unvanına göre yenilenmesini talep eden bir dilekçe,
 • Eski İş Makinesi Tescil Belgesi,
 • Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi  (Unvan değişikliği gazetesi veya Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınmış değişikliği gösteren bir tasdikname),
 • Vekaletname ( Tüzel kişi kendi işlerini takip etmeyecekse),
 • Ücret Odamıza peşinen yatırılır.

H) Şirket Birleşmesi

 • Odamıza hitaben yazılmış ve iş makinesi tescil belgesinin , Firmanın yeni unvanına göre tescil edilmesini talep eden bir  dilekçe,
 • Eski İş Makinesi Tescil Belgesi,
 • Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi  (Birleşme Sözleşme Beyanı Gazetesi),
 • Vekaletname ( Tüzel kişi kendi işlerini takip etmeyecekse),
 • Ücret Odamıza peşinen yatırılır.