karayolutasima

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

By

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10 Ocak 2020 tarih ve 31004 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre :

“Yetki belgesi sahipleri, sayısal takograf kullanılması zorunlu olan ve yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtları için sayısal takograf ünitelerindeki verileri, taşıtların trafiğe çıktığı tarihten itibaren aylık dönemler halinde elektronik ortamda arşivlemek ve bu veriyi takip eden ay Bakanlıkça belirlenen kart verme otoritesine göndermek zorundadır. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine her taşıt için 2 uyarma verilir” hükümlerine uyma zorunluğu uluslararası taşıma yapan yetki belgesi sahipleri için 01.01.2021 tarihine kadar, yurtiçi taşıma yapan yetki belgesi sahipleri için ise 01.01.2024 tarihine kadar ertelenmiştir.

İlgili Diğer Haberler