kuyumcular

Kuyum Ticareti Yetki Belgesi Hakkında Duyuru

By

14.04.2021 tarih ve 31454 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik gereğince kuyum ticareti ile iştigal eden işletmelerin Kuyum Yetki Belgesi alma zorunluluğu getirilmiştir. Hâlihazırda kuyum ticaretiyle iştigal eden işletmelerin 31 Aralık 2021 tarihine kadar durumlarını bu Yönetmeliğe uygun hale getirerek yetki belgesi alması gerekmektedir.

Kuyum işletmesine yetki belgesi verilebilmesi için gerekli evraklar;
1) Oda kayıt belgesi (son üç ay içerisinde alınmış),
2) Vergi levhası örneği,
3)Ustalık Belgesi (Kuyum ticaretiyle iştigal eden gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ve diğer tüzel kişi tacirler ile şubelerde ise bu faaliyetleri yürüten yetkili temsilcilerin ustalık belgesi bulunması gerekmektedir. Sayılan kişilerin ustalık belgesinin bulunmaması durumunda kuyum işletmesinin tam zamanlı çalışan en az bir personelinin ustalık belgesi [5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında alınan belge] bulunmak zorundadır),
4)Vergi borcu yoktur yazısı (Yetki belgesi başvuru tarihi itibarıyla bu şartı sağlaması gerekir. Vergi borcu yoktur yazısı 15 gün geçerlidir),
5) Ticari işletmeler için başvuran ve mesleki yeterlilik belgesine sahip kullanıcının şirketi temsil ve ilzama yetkili olduğunu gösterir imza sirküleri,
7)Adli sicil (sabıka) kaydında Yönetmelik kapsamında belirtilen suçların bulunmaması.

Yetki belgesi başvuruları aşağıda yer alan bağlantıda Kuyum Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak olup yukarıda yer alan evrakların eksiksiz sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

KUYUM TİCARET HAKKINDA SORU CEVAPLARI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

İlgili Diğer Haberler