Belge Hizmetleri

FAALİYET BELGESİ

Oda üyesi firmaların başvuruları halinde çeşitli resmi, özel kurum ve kuruluşlara ibraz edilmek üzere ücret karşılığı faaliyet belgesi verilmektedir. Faaliyet belgesinde firmanın unvanı, iş konusu, sermayesi, Ticaret ve Oda sicil numarası, kayıt tarihi ve derecesi belirtilmektedir.

ODA SİCİL KAYIT SURETİ

Oda üyesi firmaların başvuruları halinde çeşitli resmi, özel kurum ve kuruluşlara ibraz edilmek üzere oda sicil kayıt sureti verilmektedir.

G BENDİ

Oda üyesi firmaların yazılı başvuruları halinde çeşitli resmi, özel kurum ve kuruluşlara ibraz edilmek üzere ücret karşılığı G bendi verilmektedir.