Eksper Ve Bilirkişi İşlemleri

Üyelerin müracaatlarına istinaden veya resmi kurumların talebi üzerine ihracat, ithalat, gümrük, vergi ve teşvik mevzuatlarının uygulanmasında ilgili kurumlarca aranmakta olan hususlara yönelik olarak ürünlere ilişkin değer, menşe, cins, durum tespiti gibi çeşitli konularda gerekli bilirkişi incelemesi yaptırılır. Firmaların talepleri üzerine çeşitli mevzuatta öngörülen veya Odamızın görevleri arasında bulunan konularda da bilirkişi incelemesi yaptırılıp ilgililere tasdikli rapor suretleri verilir. Eksper ve Bilirkişi Raporu  ücrete tabi olup, ücret konuya  göre değişiklik göstermektedir.

EKSPERTİZ RAPORU HANGİ ALANLARDA KULLANILIR?

Ekspertiz Raporu ile İşletmeler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ ndan Gıda Sicil Belgesi, ve bağlı bulunduğu İlçe Belediye Başkanlıkları’ ndan Üretim İzni Belgesi’ ni temin edebilirler.

EKSPERTİZ RAPORU TANZİM EDİLEN SEKTÖRLER HANGİLERİDİR?

Gıda maddelerinin tezgah, makine gibi muharrik kuvvet kullanmayan, seri halde veya standart üretim yapmayıp elle üretim yapan ve ürünlerini doğrudan tüketiciye satan işyerlerinden,

 • Odunlu taş fırınlar,
 • Elle paketleme, mekanik ve yarı otomatik dolum yapanlar (meyve,sebze, yumurta paketleme-shrinkleme, yağ, bal dolumu v.b.)
 • Elle kırmızı/beyaz et parçalama, ayıklama, kıyma, köfte v.b. hazırlama,
 • Kasaplar,
 • Soğuk depolama (muhafaza) işleri (şoklama ve dondurulma işlemi hariç)
 • Şekerciler, lokumcular, pişmaniyeciler,
 • Dondurmacılar,
 • Yufka, kadayıfçılar,
 • Simitçiler,
 • Börekçiler,
 • Mantı, erişte, katmerciler,
 • Pastaneler,
 • Kuruyemişçiler,
 • Turşucular, salamura yapanlar,(zeytin salamuraları dahil)
 • Marketlerdeki her türlü reyonlar (unlu mamuller, müşteri talebine göre et hazırlanan reyonlar v.b.)
 • Hayvan yetiştiriciliği, (hayvan üretme çiftlikleri, kültür balıkçılığı, arıcılık v.b.)
 • Her türlü tarımsal ürün bitki, meyve, sebze yetiştiriciliği (seralar, tohum, fide, mantar, kompost, çiçek v.b.)
 • Bitki, sebze ve meyvelerin tabii halde kurutulması,
 • Yumurta, civciv üretimi,
 • Süt toplama tesisleri,
 • Otel, motel, lokanta, dönerci, pideci, pizzacı, hamburgerci, köfteciler,
 • Elle kesim yapılan mezbahalara

Kapasite raporu düzenlenemez. Bu konularda üretim yapan işletmelere Ekspertiz Raporu düzenlenmektedir.

EKSPERTİZ RAPORU İÇİN NASIL BAŞVURULUR?

Odamızdan veya internet adresimizden temin edilen ekspertiz raporu talep formu ile söz konusu formda istenen evrak ile birlikte Ticari Belgelendirme Müdürlüğü’ne başvurulur.

EKSPERTİZ RAPORU BAŞVURU EVRAKI HANGİLERİDİR?

Odamızdan temin edilen ve doldurulan Ekspertiz raporu talep formuna ek olarak;

 • İmza sirküleri
 • Başvuru işletmede yetkili ve imza yetkisine sahip birisi tarafından yapılıyorsa imza sirküleri, vekil ile yapılıyorsa vekaletname,
 • Şirketin meşgalesini ve adresini gösteren ticaret sicil gazetesi fotokopisi.

EKSPERTİZ RAPORU HAZIRLANMA SÜRECİ NASILDIR?

Ekspertiz Raporunu düzenleyecek olan Eksper, Odamız tarafından belirlenmiş olan ve üretim konusuyla ilgili mühendistir. İmalatta bulunan adrese giderek yaptığı kontroller ile, istihdam ettiği işçi sayısına karşılık gelen yıllık üretim miktarını belirleyen İşletmenin üretimine ait özet bir tablo niteliği taşıyan Ekspertiz Raporunu hazırlar. Tek nüshadan ibaret olup, aslı daima Oda’ da muhafaza edilir.

Ekspertiz Raporu herhangi bir süre için geçerli olmayıp, durum tespiti niteliğinde ve firmanın ilgili tarihteki üretim durumunu gösterir bir rapordur.

EKSPERTİZ RAPORU ONAYLI SURETİ NASIL ALINIR?

Aslı daima Odamızda muhafaza edilen Ekspertiz Raporu sureti, firmanın sözlü talebi üzerine Oda veznesine fotokopi onayı ücreti yatırması sonucu düzenlenir.

VARDİYALI ÇALIŞAN İŞ YERLERİNE EKSPERTİZ RAPORU NASIL DÜZENLENİR?

İşyerinde vardiyalı üretim yapan Odamız üyesi firmalara, Odamızca düzenlenmiş geçerli bir kapasite raporu bulunması halinde formlar bölümünde sunulan başvuru dilekçesi ve ekinde belirtilen evraklarla Odamız Kapasite Birimine başvurması durumunda, Odamız eksperince yapılacak gerekli incelemelerin ardından vardiyalı çalışma Ekspertiz Raporu düzenlenebilecektir.

 • Yeminli Mali Müşavir tarafından firma adına düzenlenecek vardiyalı çalışma yapıldığına dair rapor,
 • Kapasite raporu,
 • İmza sirküleri veya vekaletname,
 • Odamız veznesine yatırılacak olan Ekspertiz Başvuru Harcı’ ndan sonra başvuru işlemi tamamlanmış olacaktır. Bir kaç gün içinde atanacak olan Odamız eksperine firma yetkilisince ibraz edilecek yeminli mali müşavir raporunun aslı ve bir fotokopisi ile kapasite raporunun fotokopisi eksper tarafından incelendikten sonra uygun görülmesi halinde vardiya ekspertiz raporu hazırlanarak Odaya gönderilecek ve Oda üst yazısı ile ekspertiz raporunun onaylı bir fotokopisi elden firma yetkilisine teslim edilecektir.

EKSPERTİZ RAPORU İLE SERVİS TELEFONLARI

02726125010