Şikayet Politikamız

Bolvadin Ticaret ve Sanayi Odası olarak, üyelerimiz ile etkileşim halinde olduğumuz kurum ve kuruluşlardan gelen şikayetleri, yasal mevzuat şartları dahilinde ele alarak objektif olarak değerlendirilecektir.

Tüm şikayetlerin objektif bir şekilde değerlendirilmesinde politikamızı oluşturan temel unsurlar şöyledir:

  • Açıklık: Şikayetlerine yönelik proses hiçbir üye ayrımı yapılmaksızın herkese açıktır. Her bir üyemiz dilediğinde bu prosesi kullanabilir.
  • Tarafsızlık: Her bir şikayet ön yargısız şekilde, şikayetçinin kimliğine bakılmaksızın değerlendirilecektir. Personel hakkında bir şikayet yapılmışsa, soruşturma bağımsız olarak yürütülecektir.
  • Gizlilik: Şikayetçinin kimliği, süreç boyunca korunacak ve ifşa edilmeyecektir.
  • Erişilebilirlik: Şikayetçiler, şikayetlerini odamızın iletişim araçlarından herhangi birisini kullanarak yapabileceklerdir. Bu noktada odamız, şikayet süreci boyunca, şikayetin durumu hakkında şikayetçiye her zaman gelişmeler hakkında bilgi verecektir. 
  • Bütünlük: Şikayetler tek taraflı değil, bütünlük içinde değerlendirilecek olup, şikayete taraf olan her iki taraftan insanlarla konuşulması ve ortak çözüm geliştirilmesi benimsenecektir.
  • Adillik: Bütün insanlara eşit muamele uygulanacaktır.
  • Duyarlılık: Kişisel farklılıklara ve ihtiyaçlara önem verildiğinden dolayı, her bir durum önemine göre dikkate alınacaktır.

Yönetimimiz tarafından, müşteri şikayetlerinin kabulünden sonuçlandırılmasına kadar tüm süreçlerde yukarıda sıraladığımız prensiplerin her seviye ve fonksiyonda uygulanması sağlanacaktır. Şikayetler sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda, odamızda sürekli iyileştirme faaliyetleri en üst düzeyde yönetim olarak takip edilecektir.