İnsan Kaynakları Yönetimi Politikamız

Bolvadin Ticaret ve Sanayi Odası imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle en verimli çalışmayı yakalamak için mevzuatlara uygun olarak ve uygun kişiyi seçerek işe almak, görevlendirmek, eğitmek ve güçlendirmek, performans yönetimi, kariyer planlaması çalışmalarını yürütmek, kariyer gelişimini sağlamak, motivasyonu artırarak çalışan bağlılığını geliştirmek için İnsan Kaynakları uygulamalarını benimser.

Odamız bu politikası ile;

  • Hizmet içi eğitimlerle mesleki ve kişisel anlamda sürekli gelişim ortamı hazırlamayı
  • Görev tanımının gerektirdiği sorumluluk, risk, deneyim ve liyakat doğrultusunda ücret politikası yürütmeyi,
  • Çalışanların kurum aidiyetini ve motivasyonunu ön planda tutmayı,
  • Çalışan performansını düzenli olarak izlemek, performansı doğrultusunda ceza-ödül uygulamayı ve bununla ilgili açık iletişimi desteklemeyi,
  • Çalışan öneri ve beklentilerini dikkate almayı,
  • Çalışanlar arasında fırsat eşitliği yaratmayı,
  • Çalışma hayatı ile ilgili yasa ve kuralları tam olarak uygulamayı,
  • İnsan kaynakları politikasını gözden geçirmek ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.