Sahip Olduğumuz Belgeler

Odamız ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine sahiptir.

Ancak Akreditasyon çalışmaları kapsamında uygulama birliği olması açısından söz konusu belgenin yenilemesi yapılmamıştır. Akreditasyon çalışmalarının tamamlanmasını müteakip ISO 9001:2015 versiyonunun alınması için Türk Standartları Enstitüsü’ ne müracaat edilecektir.