Galerici esnafa duyuru

İkinci El Araç Ticareti Hakkında Bilgilendirme

By

İkinci el araç satışına 6 ay ve 6.000 km şartı getiren düzenleme 16 Ağustos 2022 tarih ve 31925 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tescil edilmiş araçlar, 15 Eylül 2022 tarihine kadar satılması halinde uygulamadan muaf olacaktır.

Resmi Gazete’ de yayımlanan ve “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik” te değişiklikler yapan Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği ile söz konusu yönetmeliğe “Pazarlama ve Satış Kısıtlaması” başlıklı geçici bir madde eklendi.

Eklenen madde şu şekildedir:

  • İkinci el kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre geçmedikçe 1/7/2023 tarihinden önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamaz. Bakanlık, bu tarihi altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.
  • İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler adına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının 15/9/2022 tarihine kadar pazarlanması veya satılması halinde birinci fıkra uygulanmaz.
Galerici esnafa duyuru

İlgili Diğer Haberler