tarti_aletleri_duyuru

Ölçü ve Tartı Aletleri Hakkında Önemli Duyuru

By

Su Dışındaki Sıvılar için Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliği” kapsamında 01 Ocak 2020 itibariyle aşağıda bahsi geçen ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri TSE tarafından gerçekleştirilecektir. Başvurular 28.02.2020 tarihine kadar “basvuruportal.tse.org.tr” adresine girerek başvurularını yapmaları gerekmektedir.

·       Su dışındaki sıvıların miktarlarının sürekli ve dinamik ölçümü için ölçme sistemleri (akaryakıt dispanserleri ve LPG sayaçları),

·       Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemleri,

·       Akaryakıt hacim ölçek kapları,

·       Motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazları,

·       Hassas kütle ölçülerini (F1 ve F2 sınıfı),

·       5 kg’dan yukarı kütle ölçüleri,

·       Demiryolu yük ve sarnıçlı vagonları,

·       Maksimum kapasitesi 2000 kg’ın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletlerini ve aks kantarları

İlgili Diğer Haberler