Veri Sorumluları Siciline Kayıt Süresi Uzatıldı

By

Kişisel verileri işleyecek gerçek ve tüzel kişilerin veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Sicili’ne kaydolması gereken son tarihler, Kişisel Verileri Koruma Kurumunca değiştirildi.
Başkanlık tarafından alınan kararda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16. maddesi gereği, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Sicili’ne kaydolmak zorunda oldukları, Sicile kayıt yükümlülüğünün kişisel veri işlemekte olan gerçek veya tüzel kişiler için kanunla getirilmiş bir yükümlülük olduğunun altı çizilen kararda, bu yükümlülüğe uyulmaması halinde yaptırım öngörüldüğü belirtildi. Kararda, süresinde kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getiremeyecek veri sorumluları dikkate alınarak 6698 sayılı Kanun’un Geçici 1. maddesi uyarınca değişikliğe gidildiği ifade edildi. Bu kapsamda yıllık çalışan sayısı 50’den fazla ya da yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan veri sorumluları ile yurt dışında yerleşik veri sorumluları için 31 Aralık 2019 olarak belirlenen son kayıt tarihi, 30 Haziran 2020’ye alındı.
Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumluları için 31 Mart 2020 olarak belirlenen son kayıt tarihi, 30 Eylül 2020 oldu. Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularına sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen süre de 30 Haziran 2020’den 31 Aralık 2020’ye uzatıldı.

İlgili Diğer Haberler