Galerici esnafa duyuru

Galerici Esnafımızın Dikkatine

By

13 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK hükümleri gereğince ikinci el otomobil alımı satımı yapanlar (Oto Galericiler)’ in yetki belgesi alabilmeleri için gerekli olan Mesleki Yeterlilik Belgesi için başvuru formları Odamıza gelmiştir. Galerici esnafımızın:

  • 1 adet nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • 2 adet vesikalık fotoğraf

ile Odamıza gelerek başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Başvuru formları sınava girecek kişi tarafından doldurulacak ve ıslak imzalı olacaktır. Bu nedenler Galericilik Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyenlerin en kısa sürede Odamıza müracaat etmeleri önemle duyurulur.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Şartı, Hangi Kurum Tarafından Sorgulanacaktır ve Denetlenecektir?

İl Ticaret Müdürlükleri, mesleki yeterlilik belgesi olmayan işletmelere “Yetki Belgesi” vermeyecektir.

Noterler, mesleki yeterlilik belgesi ibraz etmeyenlerin “Alım-Satım İşlemlerini”kabul etmeyecektir.

Belediyeler, mesleki yeterlilik belgesi ibraz etmeyen işletmelere “Ruhsat”vermeyecektir.

İlgili Diğer Haberler